O NÁS

Zakladajúca advokátka JUDr. Eva Priehodová, r. Wiedermannová, ukončila magisterské štúdium práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 2008. Súčasťou jej štúdia bol štipendijný pobyt na Právnickej fakulte Univerzity Hamburg absolvovaný v rokoch 2006 – 2007 vďaka spolku Copernicus e.V. Hamburg, ako aj nadväzujúce odborné praktikum v advokátskej kancelárii SEDLATZEK RECHTSANWÄLTE (01-03 2007) a stáž na vybraných policajných oddeleniach, organizovaná Krajinskou policajnou školou Hamburg (08-09 2007).

Prevažnú časť svojej koncipientskej praxe absolvovala v advokátskej kancelárii KREJČÍ & MIKULÁŠOVÁ (2008 – 2009) a neskôr v advokátskej kancelárii JUDr. VLADIMÍRA SIDORA (2012 – 2014), s ktorým dodnes úzko spolupracuje.

V období rokov 2009 – 2012 pracovala na pozícii vyšetrovateľa PZ na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II.

Od roku 2015 pôsobí v Banskej Bystrici ako samostatná advokátka a zároveň prekladateľka zapísaná v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore nemecký jazyk. Od roku 2021 poskytuje právne služby v rámci advokátskej kancelárie Wiedermann & partners s.r.o.

V zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory je zapísaná pod č. 7100.

Naša kancelária dlhodobo spolupracuje s advokátmi:

JUDr. Vladimír Sidor
advokát
AK Sidor a partneri, s.r.o.
(Hlohovec/Bratislava)
www.vsadvokat.sk

Mgr. Ján Jagoš
advokát a správca konkurznej podstaty
AK LEGES Advisory s.r.o.
(Banská Bystrica)
www.leges.sk

Medzinárodná cestná nákladná doprava

Keďže prevažnú časť našej agendy tvoria obchodnoprávne vzťahy s cudzím prvkom – predovšetkým v oblasti medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy – postupom času sme nadviazali spoluprácu s desiatkami advokátskych kancelárií s podobným odborným zameraním, sídliacich prevažne v Rakúsku a Nemecku, avšak aj v ďalších krajinách EÚ.