PRÁVNY PREKLAD

Od roku 2015 je JUDr. Eva Priehodová zapísaná ako prekladateľka pre jazyk nemecký v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 971294.

Špecializuje sa na odbornú terminológiu všetkých právnych oblastí. Prekladateľskú činnosť realizuje predovšetkým pre potreby súdov, prokuratúry, policajných zložiek, ale aj právnických a fyzických osôb.

adlerDE

znakSK

translation

KONTAKT

PRÁVNY PREKLAD – NEMECKÝ JAZYK

JUDr. Eva Priehodová, prekladateľka
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 915 784 349
e-mail: eva.priehodova@wpsk.eu
IČO: 42 396 174 | DIČ: 1076014676
IBAN: SK35 8360 5207 0042 0684 9868